Loading...

Bèo dạt mây trôi

………C9…………………….Em7/B

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,

…..Am7…………..Dm7/F…………..G7

Anh ơi, em vẫn đợị.. í i ì… bèo dạt

C9…………Em7/B

Mây í i ì… trôi,

………Am7……Dm7/F…………………G7

chim sa, tang tính tình… í i ì…, cao vời

Fmaj7 F#m7b5 C/G             C9                  Am7

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

……….G7               C9

sao chẳng thấy anh…

………C9………………………………Em7/B

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,

…….Am7           Dm7/F                            G7

Anh ơi, trăng đã ngã… a á à… ngang đầu

C9                        Em7/B       Am7              Dm7/F

Thương nhớ… ờ ợ.. ai, sao rơị.. đêm sắp tàn… í i ì…

………G7

trăng tà,

Fmaj7 F#m7b5 C/G

Người xa có nhớ

C9       Am7                    Dm7/F

là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,

……….G7              C9

sao chẳng thấy anh…

CLB Guitar Việt Nhạc

Trả lời