Loading...

Cách nhìn bảng hợp âm cho người mới học

Hợp âm. www.vietnhac.net

 

 

Ký hiệu bàn tay trái( Tay bấm)

1 : Ngón trỏ
2 : Ngón giữa
3 : Ngón áp út
4 : Ngón út
 X: kí hiệu dây không gẩy
Sọc đen: Ký hiệu chặn ngón
Lưu ý
Dòng kẻ trên Bảng hợp âm được sắp xếp thứ tự từ phải sang trái theo các dây đàn.
Thứ tự các dây đàn guitar được sắp xếp từ dưới lên trên
1. E =Mi
2. B = Si
3. G = Son
4. D = Rê
5. A = La
6. E = Mi
Trả lời