Loading...

Chuyên mục: Clip Việt Nhạc

Dango Daikazoku

Học Viên: Nguyễn Thảo Lê (lớp 9) [vsw id=”http://youtu.be/KZZamaCYzu0″ source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”yes”]

You are my love

Học Viên: Nguyễn Thảo Lê (Lớp 9) [vsw id=”http://youtu.be/UeXE16Y5UBA” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”yes”]

Scarborough fair

Học viên Nguyễn Tuấn Thành (lớp 7) [vsw id=”http://youtu.be/ojNxc9VNeC4″ source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”yes”]