Loading...

Nỗi nhớ mùa đông

http://youtu.be/Cng7D44nGPo

……….Em……………….F#m7b5

Dường như ai đi ngang cửa

…….Em………………..Em7

Gió mùa đông Bắc se lòng

……..Cmaj7…………Am6

Chút lá thu vàng đã rụng

……….B7……………….Em

Chiều nay cũng bỏ ta đi

……….Em……………….F#m7b5

Nằm nghe xôn xao tiếng đời

…….Em…………….Em7

Mà ngỡ ai đó nói cười

……..Cmaj7…………Am6

Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy

……….B7…………..Em

Giờ đây cũng bỏ ta đi

……..E7………………….Am6

Làm sao về được mùa đông

………D7…………………G7

Dòng sông đôi bờ cát trắng

……..E7………………….Am6

Làm sao về được mùa đông

………D7…………………G7

Để nghe chuông chiều xa vắng

………Cmaj7………………Am6

Thôi đành ru lòng mình vậy

……B7…………………..Em

Vờ như mùa đông đã về

….

 

Sáng tác: Phú Quang

Trả lời